säkerhetsåtgärder angående Coronaviruset

Vendig AB följer den allvarliga Corona situationen noga och har redan vidtagit försiktighetsåtgärder för att skydda våra kunder och anställda på bästa möjliga sätt Vendig för även samtal med leverantörer och underleverantörer för att på bästa sätt säkra material och på bästa sätt minska påverkan på leveranser beroende på händelserna.

Vår säljkår står till ert förfogande i första hand via telefon och e post . Vi upprätthåller den nödvändiga arbetsinsatsen i fabrik och på lager. Det kan dock förekomma vissa leveransförseningar beroende på det rådande läget och detta ber vi om överinseende med. Vendig AB kommer att hålla sig à jour med situationen fortlöpande och hoppas att vi tillsammans kan bidra till att minska risken för spriding av COVID 19 Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög både vad gäller importfall och inhemsk smitta. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i Sverige och omvärlden. Dessa säkerhetsåtgärder kan komma att ändras utifrån Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters direktiv.

Vendig AB är måna om säkerheten för de som arbetar och vistas i våra lokaler. Därför har Vendig AB infört begränsningar. Resor till riskområden enligt Folkhälsomyndigheten är inte tillåten och övriga resor ska undvikas.

Medarbetare som befunnit sig i de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut, ska stanna hemma från kontoret och arbeta hemifrån 14 dagar efter sin resa. Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning. Även om det handlar om en vanlig förkylning så ska den drabbade stanna hemma, och arbeta hemifrån för att undvika smittspridning.

Medarbetare på Vendig AB bör inte tillsvidare delta i mässor, nätverksträffar och liknande där större folksamlingar kan väntas samlas. Medarbetare på Vendig AB ska undvika handhälsningar vid kontakter. Vid fysiska möten bör säkerställas att övriga personer inte befunnit sig i riskområden de senaste 14 dagarna.

I de fall det är bokade möten med kunder/leverantörer så ska de styras om till telefon/videmöten och om inte det går så ska så säkert som möjligt. Större möte bör ske i vårt digitala virtuella mötesrum.

Vendig AB stänger nu ner produktionslokalerna i möjligaste mån för utomstående och kontakt med utomstående skall i möjligaste mån ske utanför lokalen. Vendig AB ska i möjligaste mån säkerställa även att likvärdiga riktlinjer finns hos underleverantörer, partners och kunder som vi kommer i kontakt med i vederbörandes lokaler.

Vendig AB:s lokaler utrustas med mer möjligheter till desinfektionsmedel och tvål förför att säkerställa en hög hygienfaktor.

Våra anställdas och våra kunders hälsa är vår högsta prioritet!

Tack för visad förståelse!

 • Om oss

  Vendig utvecklar och marknadsför transportörkomponenter till bulkhanteringsindustrin i Sverige och övriga Europa. Vendig levererar prisvärda produkter med hög kvalitet och med bästa servicegrad.

 • Lagercrantz

  Vendig AB ägs av Lagercrantz Group AB. Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer.

 • Kontakta oss

  Adress: Smedstorpsgatan 10, Skara
  E-post: info@vendig.se
  Telefon: 0511-173 60

 • Följ oss

  Följ oss på Facebook Följ oss på Youtube Följ oss på Instagram Följ oss på Linkedin