Nyheter

Sverige är världsbäst på glasåtervinning

2019-05-06, kl 07:42

Mer än 90 procent av alla glasförpackningar som säljs i Sverige går till återvinning. Det är världsrekord. På Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar sorteras, renas och krossas allt glas inför vidare transport till glasbruken. Det aggressiva materialet ställer tuffa krav på teknik, maskiner och förbrukningsmaterial.

GLAS ÄR ETT väl använt förpackningsmaterial som är tacksamt att återvinna. Med en insamlingsgrad på över 90 procent hamnar glasförpackningar oftast rätt i sopsorteringen, i motsats till plast och papper. Magnus Andersson, affärsområdeschef process, på Svensk Glasåtervinning i Hammar, berättar att insamlingsvolymerna vuxit med i genomsnitt 2,5 procent de senaste 15 åren. Hittills i år har ökningen varit rekordhöga sju procent.

– Glas är en markör för premiumförpackningar och det har gått åt mycket dryck nu i sommar när det varit så varmt, säger Magnus Andersson och förklarar att glasåtervinning sparar både naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om man utgår från nya råvaror. Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid. Den färdiga produkten är helt koldioxidneutral. Glas kan dessutom smältas ner hur många gånger som helst utan att materialet förändras. Glasåtervinningens kretslopp attraherar både miljövänner och tillverkningsindustrin.

GLASÅTERVINNING I organiserad form startade i Göteborgs stad på 80-talet genom introduktionen av den första ”glasigloon”. 1992 blev det nedlagda glasbruket i Hammar bas för insamling av glasförpackningar från insamlingsställen runt om i hela Sverige. Två år senare antogs lagen om producentansvar och förpackningar var en av de första varugrupperna som fick ett producentansvar. Det blev startskott för en ny ägarbild med förpackningsproducenter i Svensk Glasåtervinning.

VARJE DAG TAR anläggningen i Hammar hand om 25 lastbilar med sammanlagt 900 ton glasförpackningar. Ju större glasskärvor desto enklare är de att hantera i nästa steg. I en valskross krossas då materialet till stora glasskärvor om 20–60 millimeter i diameter. Därefter frigörs flaskhalsar och korkar, sten, keramik, porslin, folie och metaller avlägsnas från materialet. Råvaran går vidare in i 25 sorteringsmaskiner som placerar varje glasskärva i rätt färgsegment. Med hjälp av kameror och tryckluft sorteras materialet i högar om grönt-, brunt och ofärgat glas. Vid sista steget, inför utleverans till ett glasbruk i Skandinavien och övriga Europa, tas även värmetåligt glas och kristallglas bort.

– Rengöringskraven är väldigt stränga, allt måste bort. Annars förstörs förpackningarna. Det skapar nya miljöproblem. Ett ton osorterat glas innehåller 70 kilo keramik, sten, porslin och andra rester. När vi är färdiga med råmaterialet innehåller det mindre än 20 gram keramik, sten och porslin per ton, säger Magnus Andersson. KROSSAT GLAS ÄR ETT aggressivt material som sliter hårt på maskindelar och förbrukningsmaterial så glasåtervinning är en kapitalintensiv verksamhet. I den vinstdrivande verksamheten utbetalas inga vinster till ägarna utan överskottet återinvesteras i bolaget. Vendig är en viktig samarbetspartner som levererar bland annat driv- och vändtrummor samt förskrapor och plogar som skrapar rent transportbanden.

– Vi har jobbat hårt på att försöka hitta rätt produkter som är anpassade utifrån vår produktion. Vendigs personal är kunnig och har hjälpt oss att hitta fungerande lösningar. Vi tar inga genvägar utan vill ha rätt prestanda för pengarna. Det har vi gjort, säger Magnus Andersson.

 • Om oss

  Vendig utvecklar och marknadsför transportörkomponenter till bulkhanteringsindustrin i Sverige och övriga Europa. Vendig levererar prisvärda produkter med hög kvalitet och med bästa servicegrad.

 • Lagercrantz

  Vendig AB ägs av Lagercrantz Group AB. Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer.

 • Kontakta oss

  Adress: Smedstorpsgatan 10, Skara
  E-post: info@vendig.se
  Telefon: 0511-173 60

 • Följ oss

  Följ oss på Facebook Följ oss på Youtube Följ oss på Instagram Följ oss på Linkedin