På koncernnivå

Vendig ingår i Lagercrantz Group, en teknikkoncern vars verksamhet bygger på nära och långsiktiga relationer med sikte på att vara en pålitlig samarbetspartner. Lagercrantz ser hållbarhet och långsiktighet som avgörande grundförutsättningar för verksamheten och strävar efter att alla dotterbolag skall vara ansvarstagande företag som tillför samhällsnytta.

Lagercrantz Groups självständiga dotterbolag driver sin respektive verksamhet med frihet under eget ansvar så att affärsbeslut fattas där kunskapen är som störst – nära kunder och marknad. Detta gäller även hållbarhetsarbetet som bedrivs i dotterbolagen, nära medarbetare, kunder, leverantörer och de lokala samhällen där vi verkar.

Du kan läsa mer om Lagercrantz hållbarhetsarbete här!

På Vendig

På bolagsnivå målsätts, styrs och följs hållbarhetsarbetet upp genom aktivt arbete i bolaget. Därför har Vendig egna mål för hållbarhetsarbetet som består av flera dimensioner.

Vendig har alltid styrts av sunt förnuft och prioriterat att välja att leverera produkter av högsta kvalitet för lång livslängd. Vi jobbar för goda affärer och ett sunt affärsmannaskap vilket speglas i flera långvariga partnerskap bland annat.

Vendig med alla anställda har gemensamt tagit fram tre huvudområden inom hållbarhet att jobba på långsiktigt. Det första området är ”god hälsa och välbefinnande för Vendigs anställda”. De andra två huvudområdena Vendig ska jobba på är områden som ligger i linje med Vendigs verksamhet; det första är ”Hållbar industri/produktion/konsumtion”, det andra området är att  ”bekämpa klimatförändringarna & arbeta för hållbar energi”.

Arbetet för dessa två områden kommer att delas upp i projekt och aktiviteter som beslutas om varje verksamhetsår. De kan variera från år till år inom respektive område, utifrån vad som då uppfattas som prioritet. Vi väljer projekt så att vi tillägnar oss mer kunskap om hållbarhet på sikt.  

Andra bidrag

Vi sponsrar flera lokala idrottsklubbar, bland annat två lag i eliten, Skara HF Dam (handboll) och Leksands IF Elitserien i hockey.

Vi stödjer Rädda Barnen, Giving People och Barndiabetesfonden varje år. För att vi tycker det är viktigt helt enkelt.


Varukorg

0
image/svg+xml

Fortsätt handla
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner