HÅLLBARHET

På koncernnivå

Vendig ingår i Lagercrantz Group, en teknikkoncern vars verksamhet bygger på nära och långsiktiga relationer med sikte på att vara en pålitlig samarbetspartner. Lagercrantz ser hållbarhet och långsiktighet som avgörande grundförutsättningar för verksamheten och strävar efter att alla dotterbolag skall vara ansvarstagande företag som tillför samhällsnytta.

Lagercrantz Groups självständiga dotterbolag driver sin respektive verksamhet med frihet under eget ansvar så att affärsbeslut fattas där kunskapen är som störst – nära kunder och marknad. Detta gäller även hållbarhetsarbetet som bedrivs i dotterbolagen, nära medarbetare, kunder, leverantörer och de lokala samhällen där vi verkar.

Du kan läsa mer om Lagdrcrantz hållbarhetsarbete här!

På Vendig

På bolagsnivå målsätts, styrs och följs hållbarhetsarbetet upp genom aktivt arbete i bolaget. Därför har Vendig egna mål för hållbarhetsarbetet som består av flera dimensioner.

Dels bolagens egna verksamhet, med mål runt till exempel energiförbrukning, avfallshantering och utbyte av skadliga kemikalier, dels är ofta själva kärnverksamheten i våra dotterbolag på ett eller annat sätt relaterad till hållbarhet och miljö hos våra kunder.


Varukorg

0
image/svg+xml

Fortsätt handla
Cookie Consent with Real Cookie Banner